Coronavirus COVID19

Home > Coronavirus COVID19

Mita Zorg zet zich actief in om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Wij werken volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Mita Zorg. Daarom zet Mita Zorg zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder. Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Bezoek weer welkom in de zorgvilla’s 

Bezoek is weer toegestaan in de zorgvilla’s
Er zijn geen beperkingen meer voor het ontvangen van bezoek. Niet qua aantal of frequentie. Bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen. Het mogelijk maken van bezoek dient uiteraard wel in goed overleg binnen de instelling plaats te vinden. Wij verzoeken alle bezoekers daarom vriendelijk om het bezoek van te voren telefonisch aan te geven. Bij klachten dient het bezoek te worden uitgesteld.

Waarom werden de zorgvilla’s gesloten voor bezoek?
Om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, werden zorgvilla’s en andere kleinschalige woonvormen gesloten voor bezoek. Vooral kwetsbare ouderen lopen grote gezondheidsrisico’s door het coronavirus. Door geen bezoek toe te laten konden we het aantal besmettingen in zorgvilla’s indammen. Dit heeft gewerkt en door de versoepelde maatregelen van de overheid is bezoek nu weer toegestaan.

Extra aandacht voor hygiëne
Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Mita Zorg hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

  1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet dood. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
  2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
  3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
  4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand en houdt minstens 1,5 meter afstand.
  5. Cliënten  en/of medebewoner die ziek of verkouden zijn,  dienen zich af te melden voor de zorg. Bij uitzonderlijke situaties kan een uitzondering hiervoor worden gemaakt. Dit gaat altijd in overleg.

Met de bovengenoemde maatregelen zorgen wij er samen voor dat de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers onze eerste prioriteit zijn.

Klik hier voor meer informatie.