Coronavirus COVID19

Home > Coronavirus COVID19

Mita Zorg zet zich actief in om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Wij werken volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Mita Zorg. Daarom zet Mita Zorg zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder. Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Onze dienstverlening tijdens de lock-down 

Op 14 december jongstleden zijn de nieuwe coronamaatregelen van kracht gegaan, welke vooralsnog 8 weken zullen duren t/m 9 februari 2021. De kans is echter reëel dat deze maatregelen verlengd kunnen worden.

Onze zorgmedewerkers werken door met inachtneming van aangescherpte voorzorgsmaatregelen.
Wat betekent dit voor uw ondersteuning? Wij leggen het u graag uit.

Ontvangt u BEGELEIDING?

 • Uw begeleider werkt zoveel mogelijk vanuit huis.
 • Uw ondersteuning zal waar mogelijk per telefoon/beeldbellen plaatsvinden.
 • Bij zwaarwegende gevallen zal de ondersteuning wél fysiek plaatsvinden, dit gaat altijd in overleg.
 • De begeleider en u dragen altijd een mondkapje bij fysieke afspraken.

 

Ontvangt u HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING?

 • Uw zorg vindt zoals gebruikelijk plaats.
 • Uw huishoudelijke hulp draagt altijd een mondkapje.
 • Zorg voor de nodige afstand tussen u en uw huishoudelijke hulp.

 

Indien u of uw huisgenoten verkouden/ziek zijn met klachten wilt u dit dan direct aan ons doorgeven via telefoonnummer: 085 27 327 07. Uw ondersteuner zal dan niet langskomen en maakt een nieuwe afspraak met u zodra de klachten weg zijn. Ontvangt u (ook) begeleiding, dan kan de ondersteuning eventueel via de telefoon plaatsvinden en/of de begeleider pakt de zaken voor u op kantoor op.
Bij zwaarwegende gevallen zal de ondersteuning wél plaatsvinden. Dit gaat altijd in overleg en met alle voorzorgsmaatregelen.

Met de genoemde maatregelen zorgen wij er samen voor dat  de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers onze eerste prioriteit zijn.

 

De hygiëne maatregelen

De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker is verplicht.
 2. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet dood. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel.
 3. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte).
 4. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken.
 5. Groeten zonder aanraking; geef elkaar géén hand en houdt minstens 1,5 meter afstand.
 6. Als cliënt en/of medebewoner ziek/verkouden is dient  deze  zich af te melden voor de zorg.
 7. Bij uitzonderlijke situaties kan een uitzondering hierop worden gemaakt. Dit gaat altijd in overleg.

Voor meer informatie zie ook: www.rijksoverheid.nl