Coronavirus COVID19

Home > Coronavirus COVID19

Mita Zorg zet zich actief in om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Wij werken volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Mita Zorg. Daarom zet Mita Zorg zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder. Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Belangrijke maatregel: geen bezoek op locaties

In navolging van de aangescherpte maatregelen van de overheid laat Mita Zorg geen bezoekers meer toe in onze zorgvilla’s. Dit betekent dat de deuren van de zorgvilla’s vanaf dit moment gesloten zijn, ook voor familie en mantelzorgers. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen die toch om bezoek vragen. In dat geval raden wij u aan om contact op te nemen met onze zorgmanagers. Deze beoordelen of bezoek kan worden toegelaten. Wij adviseren ook om ter preventie uw familie, ook buiten onze locaties, zo min mogelijk te ontmoeten. Wij benadrukken dat wij er groot belang aan hechten om te allen tijde de best mogelijke zorg aan te bieden. Ook in deze ongekende situatie.

Voor de thuiszorg cliënten gelden eveneens de aangescherpte maatregelen van de overheid.
Dit betekent dat alle cliënten vanaf heden alleen nog  fysiek begeleid zullen worden bij noodzakelijke situaties. De begeleiding gaat door via telefoon, beeldbellen of dienstverlening voor de cliënt vanuit het “thuiskantoor”.
Cliënten met huishoudelijke hulp krijgen de nodige ondersteuning die zij moeten krijgen, de bezoekende medewerkers voldoen strikt aan de huidige  hygiëne-protocollen.
Ook van  de cliënten wordt verwacht dat zij zich aan het de huidige beleid houden.

Extra aandacht voor hygiëne
Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Mita Zorg hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

  1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet dood. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
  2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
  3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
  4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand en houdt minstens 1,5 meter afstand.
  5. Cliënten  en/of medebewoner die ziek of verkouden zijn,  dienen zich af te melden voor de zorg. Bij uitzonderlijke situaties kan een uitzondering hiervoor worden gemaakt. Dit gaat altijd in overleg.

Samen tegen eenzaamheid
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze bewoners die de komende periode geen bezoekkunnen ontvangen. Maar ook voor u, als naaste, die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis.

Om toch sociaal contact te bevorderen, kan er in onze zorgvilla’s te allen tijde gebruik worden gemaakt van beeldbellen voor onze bewoners. Ook u kunt iets doen. Bijvoorbeeld door een leuk kaartje of foto te sturen, dan delen we die graag met uw naaste in ons zorgvilla.

Met de genoemde maatregelen zorgen wij er samen voor dat de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers onze eerste prioriteit zijn.

Klik hier voor meer informatie.