Financiering tijdelijke zorg

Home > Financiering tijdelijke zorg

Financiering van tijdelijke zorg

Financiering van tijdelijke zorg kunt u zelf financieren vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB). Er zijn drie verschillende wetten die voorzien in een PGB:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdwet

 

Hoe werkt een PGB?

Als u een PGB hebt aangevraagd, wordt u uitgenodigd door de gemeente of het zorgkantoor. Tijdens een gesprek wordt gekeken welke vorm van zorg het best bij u past. Vervolgens kunt u zorg toegewezen krijgen in de vorm van een PGB, zorg in natura of een combinatie van deze (modulair pakket).

In een budgetplan beschrijft u welke zorg u bij welke zorgverlener(s) inkoopt. Met elke zorgverlener sluit u een contract af en daar voegt u steeds een zorgbeschrijving aan toe.

Het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunnen de zorgverlener pas betalen nadat ze de contracten hebben goedgekeurd.

U mag zelf een vertegenwoordiger aanwijzen die uw PGB beheert. Dat kan ook verplicht zijn.

U mag geen behandelingen betalen vanuit uw PGB.

 

Meer weten over het inkopen van zorg?

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.
Ook vindt u meer informatie via onderstaande links.

 

WMO 2015:

PGB wordt trekkingsrecht

Zorgkantoor

CIZ

Bereken hier uw eigen bijdrage

Zorg in Natura:

 

 

 

 

Tijdelijke huishoudelijke hulp