Huishoudelijke ondersteuning

Home > Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is nodig voor iedereen die in een situatie komt waarin het niet (meer) mogelijk is om bepaalde huishoudelijke taken uit te voeren. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege het herstel na een ziekenhuisopname. Het kan ook zijn dat sommige taken te zwaar zijn geworden, waardoor u langdurig hulp nodig hebt. Om voor huishoudelijke hulp en ondersteuning in aanmerking te komen, heeft u een indicatie of beschikking van uw gemeente nodig. Om deze aan te vragen, neemt u contact op met uw gemeente.

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een z.g.n. indicatie voor huishoudelijke hulp. Dit betekend dat de aanvraag is goedgekeurd. Dit is een toekenning voor ZIN (Zorg in Natura) of een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een toekenning kan de huishoudelijke ondersteuning van start gaan.

Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij u helpen bij de aanvraag. U krijgt hiertoe een (intake)gesprek, waarbij wij samen kijken of u in aanmerking kunt komen voor een indicatie van de gemeente. Als dit zo is doen wij samen de aanvraag. Als de indicatie binnen is kan de hulp van start gaan.

 

Waaruit bestaat de huishoudelijke ondersteuning?

Nadat u de beschikking heeft ontvangen, maken we een afspraak voor een intakegesprek dat binnen 5 werkdagen wordt gepland. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw wensen zijn en vertellen we u over de mogelijkheden. Nadat is vastgesteld op welke manier we u kunnen helpen, wordt een zorgovereenkomst opgesteld die door ons en door u wordt ondertekend. Vervolgens plannen we samen met u de benodigde hulp in die binnen twee weken start, tenzij u dat liever anders wilt. Die huishoudelijke hulp en ondersteuning kan onder meer bestaan uit de volgende werkzaamheden:
• schoonmaken
• boodschappen doen
• verzorgen van uw kleding en linnengoed.