Individuele begeleiding

Home > Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Door middel van individuele begeleiding bieden wij hulp en ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren.

 

Wat houdt individuele begeleiding in?

U krijgt ondersteuning thuis (ook wel ambulante ondersteuning genoemd) zodat u zelfredzaam kunt blijven. 

Enkele voorbeelden waarbij wij kunnen helpen.

  • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten
  • Het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Het hebben van goede relaties met personen in hetzelfde huishouden
  • Meedoen met de maatschappij na ziekte of behandeling
  • Het krijgen en hebben van een goede dag invulling
  • Toeleiden naar hulp bij het beheren van geldzaken en schulden.

Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. U vraagt hiervoor een indicatie aan bij uw gemeente. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een toekenning voor ZIN (Zorg in Natura) of een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een toekenning kan de ondersteuning van start gaan.

Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij u helpen bij de aanvraag. U krijgt hiertoe een intakegesprek, waarbij wij samen kijken of u in aanmerking kunt komen voor een indicatie van de gemeente. Als dit zo is doen wij samen de aanvraag. Als de indicatie binnen is kan de hulpverlening van start gaan.

 

Combinatie van individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning

Mita Zorg biedt ook een combinatie van begeleiding en huishoudelijke hulp. Dit kan worden ingezet als hiervoor een indicatie is afgegeven door de gemeente. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld goed mensen helpen waarbij het verzamelen van spullen problemen geeft. Ook in andere gevallen waarbij ondersteuning op meerdere vlakken is gewenst, kunnen wij snel inspelen op deze zorgvraag.

 

Sociaal psychische begeleiding