Klachtenregeling

Home > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het is van belang dat de zorg die Mita Zorg BV verleend naar wens verloopt. Onze zorgverleners bieden op professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening aan onze cliënten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. Kort gezegd u heeft een klacht.

U kunt dit direct en open bespreken met betreffende zorgverlener. Als het gesprek niet heeft geleid tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Mita Zorg BV middels dit Klachtenformulier. U kunt dan uw klacht bespreekbaar maken om tot een oplossing te komen.

Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij u samen met de klachtenfunctionaris van Mita Zorg BV niet tot een oplossing bent gekomen, dan is het mogelijk om een beroep te doen bij de de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Zij behandelen de klacht onafhankelijk waarna zij een uitspraak zal doen over gegrondheid van de klacht. Voor meer informatie zie Klachtenprocedure Geschillencommissie.

 

zorg-site-logo

Contact gegevens
De Geschillencommissie Zorg Algemeen

Postadres:
Postbus 90600
2509LP Den Haag

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
2591XR Den Haag

Telefoonnummer:
070- 310 53 80