Missie en Visie

Home > Missie en Visie

Missie en Visie

De missie van Mita Zorg B.V. is om cliënten de best mogelijke ondersteuning te bieden op verschillende levensgebieden zoals persoonlijk, administratie of huishoudelijke taken. Dit doen de ambulante begeleiders en huishoudelijke hulpen met respect en aandacht voor de persoonlijke behoeften van de cliënt.

De kernwaarden die Mita Zorg B.V. hierbij hanteert zijn:

  • Persoonlijk & dichtbij
  • Open en toegankelijk zijn
  • Doeltreffend werken
  • Verantwoordelijkheid nemen.

Onze visie is om de cliënt hoogwaardige kwaliteit van zorg en ondersteuning aan te bieden, op een wijze die aansluit bij de eigen identiteit en leefwereld van de cliënt. Wij beogen dat door het verminderen van de problemen van de cliënt, waardoor de algehele levenskwaliteit van de cliënt verbetert en deze beter kan deelnemen aan de maatschappij.

 

 


Waarom kiest u voor Mita Zorg?

Bij Mita Zorg vinden we oprechte aandacht belangrijk. Al onze medewerkers zijn voor hun vak gediplomeerd en hebben relevante ervaring. Maar bovenal voelen ze zich verantwoordelijk voor hun werk en zijn ze betrokken bij hun cliënten. Het is die persoonlijke manier van werken die Mita Zorg onderscheidt van veel anderen. Wij gaan samen op met de cliënt. We zeggen niet hoe het moet, maar laten zien hoe het kan.

 

Persoonlijke begeleiding

In onze werkwijze staat ook de persoonlijke begeleiding voorop. We gaan met de cliënt aan tafel voor een intake. Tijdens die eerste kennismaking gaat het vooral om het krijgen van het vertrouwen. We hebben dat nodig om de rol van adviseur en begeleider te kunnen nemen. Als we dat vertrouwen hebben gekregen, dan is het belangrijk om dat vertrouwen te behouden. Dat kunnen we doordat we oprecht, eerlijk en transparant werken, waarbij de belangen en de integriteit van de cliënt centraal staan.

 

Deskundig advies

Door de persoonlijke werkwijze van Mita Zorg krijgen we het vertrouwen van onze cliënten, waardoor we goede resultaten halen. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben relevante ervaring in hun werk. Die kennis en expertise stellen we graag beschikbaar aan onze cliënten, zowel telefonisch als persoonlijk bij de mensen thuis.

 

Cliënt staat centraal

Vanaf het eerste contact staat het belang van de cliënt centraal. We bieden geen standaardoplossingen, maar passen onze dienstverlening aan op de specifieke situatie van de cliënt. We streven er altijd naar dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Dat doen we onder meer door een appèl te doen op hun eigen wil en te werken aan hun persoonlijke eigenwaarde. En we merken dat dat werkt!

 

 

Professionele zorg in de buurt