Onze werkwijze

Home > Onze werkwijze

Onze werkwijze naar zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid

Bij Mita Zorg zetten we onze cliënt centraal. Vandaar dat we niet kunnen zeggen welke methode we altijd toepassen. Het hangt immers af van de zorgbehoefte van de cliënt en daarnaast nemen we de wensen van de opdrachtgever mee. Wat het uitgangspunt vormt in onze werkwijze is dat we streven naar een passende oplossing en werken naar zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de cliënt. We hebben in de hulpverlening en zorg snel de neiging om alles voor onze cliënt te doen en op te lossen. Wij vinden het beter om de cliënt zelf te activeren. We lopen naast de cliënt naar het beoogde doel. Waar nodig bieden we een hand of wijzen we even in de goede richting.

 

Adviseren in plaats van leiden

Door niet meteen zelf een oplossing voor een probleem aan te dragen maar de cliënt de kans te geven er zelf over na te denken, activeer je de cliënt. Door ze dit stap voor stap aan te leren, zorg je ervoor dat ze in de toekomst eerst zelf gaan nadenken in een probleemsituatie in plaats van in paniek te raken of meteen hulp te vragen. We kiezen dus voor de adviserende rol in plaats van de leiding te nemen. In de praktijk zien we ook dat cliënten zich aanvankelijk erg afhankelijk opstellen van hun begeleiders, maar gaandeweg zelfstandiger worden door de aangeleerde vaardigheden en de opstelling van de begeleider.

 

De cliënt heeft de regie

In ons werk gaan we uit van de kracht van de cliënt. We kijken vooral naar wat er wel kan en mogelijk is en vandaaruit bouwen we verder. Waar nodig bieden we ondersteuning en begeleiding. De cliënt heeft de regie. Samen bouwen we aan een netwerk dat nuttig en gezond is. Wij zorgen ervoor dat de cliënt beschikt over wat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Door met de cliënt in gesprek te gaan, bepalen we samen waar we aan gaan werken en werken naar zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Die afspraken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Door samen die afspraken te maken, is de cliënt ook veel meer bereid om ermee aan het werk te gaan.