Sociaal psychische begeleiding

Home > Sociaal psychische begeleiding

Sociaal psychische begeleiding

Mensen die zelfstandig wonen en onder psychiatrische behandeling staan, kunnen voor langere tijd professionele begeleiding aan huis krijgen van een ambulante begeleider (sociaal psychische begeleiding). Deze begeleiding wordt in samenspraak met de behandelaar van de GGZ uitgevoerd en kan bijvoorbeeld worden ingezet na ontslag uit een kliniek. Het doel van deze psychiatrische thuiszorg is het stimuleren van de zelfredzaamheid, zodat iemand zo zelfstandig mogelijk thuis kan wonen.

 

Wat houdt sociaal psychische begeleiding in?

De begeleiding die Mita Zorg biedt, is qua inhoud en frequentie afhankelijk van de hulpvraag en de indicatie. De huisbezoeken vinden één of tweemaal per week plaats. Na een aantal weken wordt een zorgplan opgesteld, waarin staat beschreven wat de problemen zijn en hoe de cliënt daar zelf aan gaat werken. De ondersteuning die de ambulante begeleider biedt, kan bestaan uit het:

 • oefenen van vaardigheden op psychisch en sociaal vlak
 • ventilerende gesprekken
 • beantwoorden van vragen over medicatie
 • inzicht krijgen in het ziektebeeld
 • maken van een dagindeling: regelmaat, agendaplanning, afspraken maken en nakomen
 • vinden van een dagbesteding, bijvoorbeeld hobby’s, werk, sport of vrijwilligerswerk
 • begeleiden naar instanties die kunnen helpen met de financiële situatie zoals de kredietbank, sociaal raadslieden en algemeen maatschappelijk werk
 • zelfstandig voeren van een thuisadministratie
 • structureren van de huishouding
 • versterken van de zelfredzaamheid
 • signaleren van veranderingen in het zorgproces en ziektebeeld
 • inschakelen van andere vormen van hulp.

 

 

Sociaal psychische begeleiding